Takhrij hadis-hadis tentang wudu pada kitab fath Al-Mu‘In karya Zain Ad-Din ‘Abd Al-‘Aziz Al-Malibari (Kritik sanad dan matan)

Ansari, Muhammad (2013) Takhrij hadis-hadis tentang wudu pada kitab fath Al-Mu‘In karya Zain Ad-Din ‘Abd Al-‘Aziz Al-Malibari (Kritik sanad dan matan). Masters thesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

[img]
Preview
Text
Tesis MUHAMMAD ANSARI.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Kitab Fath al-Mu`in adalah kitab fikih mazhab Syafi`i karya Zain ad-Din `Abd al-`Aziz al-Malibari salah seorang ulama yang berasal dari Malibar India. Kitab ini banyak diserap oleh umat Islam. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tersebut terkadang tidak disebutkan secara lengkap. Oleh karena itu, maka tesis ini memilih sebahagian hadis yang terdapat dalam salah satu pembahasan pada kitab tersebut untuk diteliti, yaitu pembahasan wudu. Hadis-hadis yang diteliti hanya sebahagian dari pembahasan tersebut, yaitu sebanyak lima hadis. Tujuan tesis ini adalah: 1) Meneliti kualitas sanad hadis-hadis tentang wudu pada kitab Fath al-Mu‘in karya Zain ad-Din ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, 2) Meneliti kualitas matan hadis-hadis tentang wudu pada kitab Fath al-Mu‘in karya Zain ad-Din ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis yang berkenaan dengan topik bahasan, penulis mengikuti prosedur-prosedur dan langkah-langkah yang telah disebutkan dalam penelitian hadis. Prosedur-prosedur tersebut antara lain adalah: 1) Melakukan takhrij terhadap hadis-hadis yang diteliti 2) Melakukan i`tibar as-Sanad, 3) Menelusuri biografi setiap perawi dan menghimpun komentar ulama Hadis terhadap diri mereka, 4) Memperhatikan kebersambungan mata rantai sanad, 5) Kritik matan. Hasil akhir dari penelitian yang dilakukan terhadap lima hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi sanadnya tiga hadis sahih, satu hadis hasan dan satu hadis daif. Hadis pertama laula an asyuqqa `ala ummati la’amartuhum bi as-Siwak `inda kulli wudu’ adalah sahih. Hadis kedua rak`atan bi siwak afdal min sab`ina rak`at biduni siwak adalah daif. Hadis ketiga man tawadda’ faqal asyhadu anla ilaha illallah illa futihat lahu abwab al-Jannah aṡ-Ṡamaniyah yadkhul min ayyiha sya’a adalah sahih. Hadis keempat faman nama falyatawadda’ adalah hasan. Hadis kelima man massa żakarahu falyatawadda’ adalah hadis sahih. Adapun kualitas hadis-hadis tersebut ditinjau dari segi matan dapat disimpulkan bahwa bahwa seluruh matannya sahih karena sejalan dan didukung oleh Alquran, hadis riwayat lain, fakta sejarah dan akal sehat.

Jenis Item: Skripsi (Masters)
Subjects: 2X2 HADIS DAN ILMU TERKAIT
2X4 FIQH > 2X4.1 Ibadah > 2X4.11 Bersuci, tharah; wudhu’, mandi, tayamum
Divisions: Program Pasca Sarjana > Program Magister > Thesis Master
Pengguna yang mendeposit: Mr. Imran Benawi
Date Deposited: 15 May 2017 08:51
Last Modified: 15 May 2017 08:51
URI: http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1598

Actions (login required)

View Item View Item